Odlehčovací služba společnosti Společně proti času o.p.s.

Společně proti času o.p.s.

Posláním Odlehčovací služby Společně proti času o.p.s. je odborně poskytovat pomoc rodinám nebo rodinným příslušníkům a péči osobám se sníženou soběstačností, která vyplývá z jejich věku nebo onemocnění a to tak, aby mohli co nejdéle žít ve svém domácím prostředí. Pracovní tým dbá na kvalitu služby, motivaci jejích uživatelů a individuální přístup.

Odlehčovací služba poskytuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při zajištění stravy,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních

Součástí základních činností je i základní sociální poradenství.
Doba poskytování odlehčovací služby je v pracovní dny v době od 8:00 – 16:00 hod.
So, Ne dle potřeby a předchozí dohody.

Odlehčovací služba je určena osobám,

které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění v terminálním stadiu nemoci, chronického onemocnění a zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc další osoby.

Okruh osob, kterým není služba určena

  • osoba nespadá do okruhu osob, pro které je služba určena
  • služba nemá dostatečnou kapacitu pro poskytnutí služby
  • zájemci byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o odlehčovací služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Hlavním cílem odlehčovací služby je podpora rodiny

a ostatních pečujících, kteří se denně starají o své blízké a to tak, aby měli možnost odpočinku pro načerpání nových sil, vyřízení si vlastních záležitostí atd. Zároveň byla jejich blízkým v jejich nepřítomnosti zajištěna odborná a kvalitní péče, vycházející z individuálních potřeb a přání uživatele.Rozhodli jste se využít nabídky společnosti Společně proti času o.p.s.?

KONTAKTUJTE NÁS!!

POTŘEBUJETE PORADIT
s výběrem vhodné služby?

+420 734 827 199
+420 474 447 817

Odlehčovací služba společnosti Společně proti času o.p.s.

Seznamte se s výhodami

státem registrované terénní sociální služby společnosti Společně proti času o.p.s..

Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí

Společně s naší péči a pomocí při každodenních činnostech zůstávají senioři, dlouhodobě nemocní a zdravotně postižení soběstační. Spokojeni zůstávají ve svém domově , udržují vybudované vztahy se svou rodinou, přáteli, známými.

Chci se seznámit

Nenechte si utéct žádnou novinku

Mám zájem o Odlehčovací službu


Chcete-li si u nás objednat službu, nebo se zaregistrovat, vyplňte prosím formulář pro nového klienta. Máte-li otázky, zavolejte nám, nebo nám napište prostřednictvím kontaktního formuláře v patičce www.

Jak požádat o Odlehčovací službu společnosti Společně proti času o.p.s.

Podkladem pro zahájení jednání se zájemcem o odlehčovací službu je formulář

Údaje zájemce o odlehčovací službu, který zájemce vyplní a předá pracovníkovi.

Online formulář je k dispozici ZDE.

Za Odlehčovací službu Společně proti času o.p.s. se jednání se zájemcem o službu účastní vedoucí služby nebo sociální pracovník. Kontakty ZDE.

Pro samotné jednání je vhodné si s pracovníkem předem, nejlépe telefonicky, domluvit schůzku. Jednání se zájemcem o odlehčovací službu a podávání informací probíhá zpravidla v době mezi 8:00 až 16:00 hodinou v pracovní dny. V jiném čase po předchozí domluvě.

Jednání se zájemcem o odlehčovací službu se dle dohody uskutečňuje v kanceláři společnosti nebo v domácím prostředí zájemce o službu. Jednání je možné po dohodě uskutečnit i na jiném místě, např. v nemocnici, kde je zájemce momentálně hospitalizován.

Zásady Odlehčovací služby společnosti
Společně proti času o.p.s.

  • podpora lidské důstojnosti – úcta k hodnotě každého člověka,
  • naslouchání – prostor pro sdílení,
  • individuální přístup – respektování jedinečnosti přání a potřeb,
  • motivace k aktivitě – podpora samostatnosti a činorodosti,
  • odbornost – poskytování služby školeným personálem.

POTŘEBUJETE PORADIT
s výběrem vhodné služby?

+420 734 827 199
+420 474 447 817

Kontaktní formuláře


Jméno
Email

Informace Dobrovolníci (ke stažení)

Jméno
Email
Telefon
Věk
Profese

Informace Seniorský Parlament (ke stažení)

Jméno
Email
Telefon
Věk

Kde nás najdete?

Společně proti času o.p.s.
Poliklinika 2. podlaží
chodba C, číslo dveří 204
Chomutov, Kochova 1185
IČO: 22800522

Spojte se s námi

+420 474 447 817
  +420 734 827 199
spolecneproticasu@seznam.cz

Sdílejte s námi